Szachownica

Planszę do gry w szachy nazywamy szachownicą. Jest ona  kwadratowa, posiada 64-pola. Składa się z 8 poziomych rzędów i 8 pionowych kolumn nazywanych liniami.

Diagram 1. Linie pionowe.

szach1


 

Diagram 2. Linie poziome.

szach2


Na szachownicy znajdują się również linie ukośne nazywane diagonalami. Mamy diagonale koloru białego oraz koloru czarnego.

Diagram 3. Diagonale

szach3


Linie pionowe oznaczone są literami od a do h.
Na diagramie 1 została zaznaczona linia e.

Linie poziome oznaczone są cyframi od 1 do 8.
Na diagramie 2 została zaznaczona linia 4.

Dzięki tym oznaczeniom każde pole na szachownicy posiada również swój „adres”
Jest to złożenie litery z linii pionowej oraz cyfry z linii poziomej.
Pole znajdujące się na dole po lewej stronie ma zatem oznaczenie a1.

Diagram 4. Przykładowe pola

szach4


Legenda o podwajaniu ziaren. Hinduski władca Scheram chcąc wynagrodzić mędrca Sessę  za wynalezienie przez niego gry w szachy obiecał, że spełni jedno jego życzenie.

Sessa na pierwszym polu szachownicy położył ziarno pszenicy. Na drugim polu położył dwa ziarna. Na trzecim polu cztery ziarna. Na czwartym polu położył osiem ziaren. Życzeniem Sessy było by władca na każdym kolejnym polu kładł dwa razy więcej ziaren niż na poprzednim i tak aż do 64 pola. Sessa chciał dostać tyle ziaren pszenicy ile będzie położonych na ostatnim polu.

Władca przystał na propozycję jednak bardzo szybko okazało się, że w całym królestwie nie ma tylu ziaren pszenicy by spełnić prośbę Sassy.

Czy umiesz policzyć ile ziaren powinien dostać Sassa? (Ile ziaren powinno znajdować się na sześćdziesiątym czwartym polu?


 

Pobierz zagadnienie: Szachownica